Wednesday, January 11, 2012

67. hahaawak yang putih,
kalau jadi cinta antara kita,
sama-sama buka buku baru ye?
haha.

No comments: